NASZE LINKI

 

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją   –   PTZP

Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami – PTZI

Komitet Inżynierii Produkcji PAN   –   KIP PAN

Czasopismo Zarządzanie Przedsiębiorstwem   –   ZP

Czasopismo Management and Production Engineering Review   –   MPER

Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji   –   IZIP