CELE KLASTRA

 
Cel działalności

 1. Kooperacja nauki i gospodarki,
 2. Integracja Uczelni, Przedsiębiorców, Samorządów Lokalnych oraz władz Krajowych,
 3. Zapewnienie rozwoju polskich przedsiębiorstw poprzez działania na rzecz poprawy:
  •        organizacji i zarządzania produkcją oraz usługami
  •        procesów wytwarzania
  •        zarządzania innowacjami
  •        zarządzania projektami produkcyjnymi i usługowymi
  •        optymalizacji łańcuchów dostaw i logistyka
  •        zarządzania jakością
  •        systemów wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą produkcyjną
  •        prognozowania w przedsiębiorstwie dzięki modelowaniu i symulacji komputerowej
  •        kształtowania środowiska pracy ze względu na bezpieczeństwo pracy
  •        efektywności, produktywności i organizacji przedsiębiorstw
 4. Opracowanie i wdrażanie własnych innowacyjnych technik produkcji z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania w celu osiągnięcia poprawy w obszarach zarządzania i inżynierii produkcji,
 5. Kształcenie specjalistów w najnowszych osiągnięciach zarządzania i inżynierii produkcji.