KOMITET STERUJĄCY

 

Przewodnicząca Komitetu

dr hab. inż. Ewa Dostatni z Politechniki Poznańskiej
mail: ewa.dostatni@put.poznan.pl


Członkowie Komitetu Sterującego:

p.o. prof. Renata Walczak z Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Artur Kruszewski z firmy Aluprof S.A. Bielsko-Biała

mgr prawa Mirosław Birecki z Urzędu Gminy w Kluczborku

dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie
(reprezentujący Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją)