INFORMACJE OGÓLNE

 

W dniu 27 czerwca 2014 roku odbyło się zebranie członków Klastra, który tworzą 77 podmiotów z obszarów: nauki, przemysłu i samorządu terytorialnego.

Na zebraniu ukonstytuowała się Rada Wspólnoty Klastra.

Przewodniczącym Rady, zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerskiej Klastra jest prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją – prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala.

Na zebraniu ustalono także, że do końca bieżącego roku zostanie przygotowany wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, obejmujący wszystkie podmioty Klastra.

Ustalono, że do 15 września przedsiębiorstwa należące do Klastra przedstawią swoje problemy do rozwiązania, w ramach tego wniosku, w następujących obszarach tematycznych:

 • organizacja i zarządzanie produkcją oraz usługami,
 • procesy wytwarzania,
 • zarządzanie innowacjami,
 • zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi,
 • optymalizacja łańcuchów dostaw i logistyka,
 • zarządzanie jakością,
 • systemy wspomagania decyzji i zarządzanie wiedzą produkcyjną,
 • prognozowanie w przedsiębiorstwie dzięki modelowaniu i symulacji komputerowej,
 • kształtowanie środowiska pracy ze względu na bezpieczeństwo pracy,
 • zarządzanie utrzymaniem ruchu,
 • efektywność produktywność i organizacja przedsiębiorstw.

Na początku przyszłego roku opracowany wniosek zostanie złożony do odpowiedniej instytucji centralnej w Warszawie do rozpatrzenia.